JEG ER EN DANSK KERAMIKER BOSATT I ASKER PÅ 20. ÅR
       JEG HAR VERKSTED PÅ HEGGEDAL FABRIKKER
Vibeke Fongen